De antroposofische geneeskunde is gebaseerd op de antroposofische filosofie. Naast Rudolf Steiner staat de Nederlandse arts Ita Wegman aan de basis van de antroposofische geneeskunde. Een ziekte is een teken dat er iets mis is met de harmonie tussen de vier lagen waar je uit bestaat. Een ziekte is onvermijdelijk en maakt deel uit van mens en dier en wordt gezien als een individueel ontwikkelingsproces. Daarbij hoort ook de harmonie met de wereld om je heen en met de geestelijke kant van je bestaan. Als je luistert naar je klachten kun je je eigen gezondheid beter leren kennen, begrijpen en genezen. De behandeling van een ziekte is er altijd op gericht om het zelfgenezend vermogen te ondersteunen en te versterken. Het is een individueel gerichte, holistische, geïntegreerde geneeskunde.

Antroposofische visie op de mens

De antroposofische visie op de mens is het uitgangspunt in de antroposofische fysiotherapie. Hierin hebben we naast een onze fysieke laag ook een vitaliteitslaag, een dynamische laag en een wezenslaag. Deze lagen noemen we ook wel fysiek lichaam, etherisch lichaam, astraal lichaam en ik-organisatie.

Het etherisch of etherlichaam zorgt voor groei, herstel van beschadigd weefsel en voor vitaliteit. In de nacht, wanneer we tot rust komen, krijgt ons etherlichaam de kans om te werken; we knappen op van een goede nachtrust. Het etherlichaam is het gezondmakende deel van ons. Het brengt dat wat vast dreigt te worden weer in stroming.

Het astraallichaam zorgt voor beweging en bewustzijn. De werking kent twee richtingen: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Als het van buiten naar binnen werkt, zorgt het voor helder denken en waarnemen, bewustzijn. Als het van binnen naar buiten werkt, gebeurt dat in de stofwisseling. Het maakt dat we op iedere verandering passend kunnen reageren. Zo komen we tot verinnerlijking, ervaren van een eigen centrum, los van de buitenwereld. De processen maken ons vermoeid, na de dag hebben we nachtrust nodig.

De ik-organisatie is het lichamelijke aspect van ons Ik. Bij ons Ik horen enthousiasme, motivatie, spiritualiteit. Bij onze ik-organisatie horen ons immuunsysteem, de afstemming van levensfuncties, onze warmte, ons hart.

Al deze lichamen werken met elkaar samen. Als één van de lagen niet gezond is, door bijvoorbeeld ziekte, stress of trauma, dan heeft dan invloed op de andere lagen. Net zoals het hart een eigen ritme slaat, hebben de lichamen een eigen ritme. Om die reden is in de behandeling aandacht voor alle lagen.