Beroepsprofiel 

De therapeutische vormen die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, sluiten aan bij de antroposofische visie op gezondheid en ziekte. Processen die zich op een bepaald moment als ziekte uiten, kunnen omgevormd worden, zodat er een nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de betrokkene.

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten maakt deel uit van de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders. Als u op onderstaande link klikt, ziet u het profielenboek van de organisaties die hierbij zijn aangesloten, waaronder de NVAF.

profielenboek nvaz.pdf

In het onderstaande beroepsprofiel willen we duidelijk maken hoe het dagelijkse werk van de fysiotherapeut eruit ziet vanuit antroposofisch perspectief.
 Het doel hierbij is veelledig: we willen geïnteresseerden, patiënten, collega's, bestuurders, zorgverzekeraars graag laten zien hoe wij werken en daarbij wellicht ook interesse en enthousiasme opwekken voor het ”anders zien” van de mens. In die zin is het ook een (bescheiden) bijdrage aan hoe wij aankijken tegen de ontwikkeling van het vak.

Vanuit verenigingsperspectief vormt het een hernieuwd moment van bezinning: iedere fysiotherapeut maakt zo zijn eigen ontwikkeling door, maar in dit document willen we een referentiekader aanbieden, waaraan een ieder zich kan spiegelen. Verder zal het ook dienen als basis voor het nog te ontwikkelen opleidingsprofiel.

Als u op onderstaande link klikt, kunt u het beroepsprofiel lezen

beroepsprofiel.pdf

print deze pagina...

© NVAF 2004-2020

 contact  ·  ledentoegang  ·  home