Hydrotherapie 

badroeren

Hydrotherapie wordt gegeven in de vorm van substantie, beweging- en koortsbaden.
Bij alle baden staat de waarneming op de voorgrond, bijv. de medicinale kwaliteiten van de substanties. Eén van de mogelijkheden waar gebruik van gemaakt kan worden zijn bijv. (eventueel door een arts voorgeschreven) oliën, welke via een dispersieapparaat zó fijn in het water worden verdeeld, dat deze door het totale huidoppervlak waargenomen en opgenomen kunnen worden.
Bij de bewegingsbaden onderscheiden we het golf-, wrijf-, lemniscaten- en borstelbad.
Afhankelijk van de intentie waarmee de fysiotherapeut de baden uitvoert kan dit zowel een stimulerende als sederende werking hebben. Deze werking kan nog geïntensiveerd worden door borstels of sisalhandschoenen te gebruiken.
De badtherapie wordt net als de massage afgerond met narusten, behalve bij het borstelbad, deze wordt afgesloten met beweging in de buitenlucht om de activerende werking van het bad te versterken

badlemniscaat

Opbouwende krachten aanspreken, interview met Chris Vree over badtherapie:

chris_vree_opbouwende_krachten.pdf

print deze pagina...

© NVAF 2004-2019

 contact  ·  ledentoegang  ·  home