Opleiding Antroposofische Fysiotherapie 

OPLEIDING ANTROPOSOFISCHE FYSIOTHERAPIE

De Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Fysiotherapie (STIBAF) verzorgt eens in de drie jaar een tweejarige opleiding antroposofische fysiotherapie voor fysiotherapeuten, met een deeltraject voor oefentherapeuten en ergotherapeuten.

Hier een korte beschrijving van de opleiding, meer informatie vindt u op de website van de STIBAF, www.stibaf.nl

Doel en doelgroep

De opleiding antroposofische fysiotherapie is een post-HBO-opleiding voor BIG-geregistreerde fysiotherapeuten en biedt vanuit antroposofisch perspectief een aanvulling op de reguliere benaderingswijze.

Aan het eind van de opleiding is de cursist in staat tot het opstellen van een antroposofisch-fysiotherapeutische diagnose, behandeldoel en behandelplan en tot het uitvoeren van gerichte behandelingen ritmische massage en antroposofische bewegingstherapie.

Een deelprogramma kan gevolgd worden door BIG-geregistreerde oefentherapeuten en door ergotherapeuten.

Inhoud en structuur van de opleiding

De ”interdisciplinaire Basismodule antroposofische gezondheidszorg” , gegeven door de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, vormt de basis van het opleidingstraject.

In deze basismodule wordt de cursist op een veelzijdige wijze vertrouwd gemaakt met de antroposofische menskunde, waarop in het specifiek fysiotherapeutische opleidingstraject wordt voortgebouwd. (meer informatie: www.academieag.nl).

De fysiotherapeutische opleiding zelf bestaat uit twee jaar. Het eerste jaar kan gelijktijdig met de basismodule of in een daarop volgend jaar worden gevolgd. (NB: de basismodule wordt ieder jaar gegeven, de fysiotherapeutische opleiding start iedere drie jaar, mits er voldoende (minimaal 10) aanmeldingen zijn).

In het eerste jaar van de Opleiding Antroposofische Fysiotherapie leert de cursist de basisvaardigheden van de ritmische massage en de antroposofische bewegingstherapie. Tevens worden theoretische aspecten van deze vakgebieden belicht en wordt geoefend in het kijken naar processen in de fysiologie en anatomie vanuit methodische kaders zoals die in de antroposofische geneeskunde worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan scholing van de therapeutische attitude vanuit een antroposofische blikrichting.

In het tweede jaar worden verschillende ziektebeelden belicht vanuit het perspectief van het antroposofisch mensbeeld. Ritmische massage en bewegingstherapie krijgen in dit jaar hun praktische toepassing in het licht van deze menskundige en pathofysiologische achtergrond. Methodisch handelen (opstellen van fysiotherapeutische diagnose, behandeldoel, behandelplan) wordt geoefend aan de hand van casuïstiek.

Het eerste jaar: in totaal 15 opleidingsdagen: op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00, 1x per 2 maanden in de maanden januari, maart, juni, september en november.

Het tweede jaar: in totaal 20 opleidingsdagen: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, 1x per 2 maanden in de maanden januari, maart, mei, september en november.

Ieder jaar zijn er tevens 2 praktijkoefendagen op zaterdagen in april en oktober; deze maken onderdeel uit van het curriculum.

Het deelprogramma voor oefen- en ergotherapeuten bevat de onderdelen antroposofische menskunde, therapeutische attitude, bewegingstherapie (eerste jaar) en pathologie, bewegingstherapie, contact- en weerstandsoefenmethode, casuïstiek (tweede jaar).

De eerstvolgende basismodule start in september 2019. De eerstvolgende antroposofische fysiotherapie-opleiding begint in januari 2020 (bij voldoende aanmeldingen).

Voor verdere informatie betreffende de opleiding kunt u contact opnemen met mevr. H. Bakker,

print deze pagina...

© NVAF 2004-2019

 contact  ·  ledentoegang  ·  home