Een fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit ritmische massage en/of bewegingstherapie. De behandelingen richten zich op het herstellen van het genezend vermogen van de mens, dat vooral in de ritmische processen is gelegen.

Ritmische massage

 

De ritmische massage is ontwikkeld door de arts Ita Wegman en uitgewerkt door Margarethe Hauschka. Ritmische massage is een zachte massage die diep doorwerkt in het lichaam. Door specifieke handgrepen wordt het lichaam uitgenodigd om disbalans te herstellen. Disbalans in bijvoorbeeld een te hoge of te lage spierspanning, pijn, koude aan het lichaam, een gebrek aan vitaliteit, te veel in je hoofd zitten en je niet goed verbonden voelen met je lichaam. In een behandeling wordt een groter gebied dan het aangedane lichaamsdeel gemasseerd. Na iedere massagebehandeling is er de mogelijkheid om na te rusten.

Bewegingstherapie

 

Bij de bewegingstherapie wordt gekeken hoe iemand beweegt. In het bewegen wordt zichtbaar hoe hij zijn lichaam bewoont, hoe iemand in zijn vel zit, als het ware. De therapie richt zich op de verbinding met de eigen lichamelijkheid en op het ervaren van de oriëntatie van jezelf in de ruimte. Zo ontwikkel je een groter lichaamsbewustzijn waarbij je jezelf als gegrond kunt beleven en van daaruit opgericht. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van het bewegen staat voorop.