Skip to main content

Ritmische massage
en bewegingstherapie.

Fysiotherapeutische behandeling


Een fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit ritmische massage en/of bewegingstherapie. De behandelingen richten zich op het herstellen van het genezend vermogen van de mens, dat vooral in de ritmische processen is gelegen.

Het genezend
vermogen van
de mens is vooral in
de ritmische
processen gelegen.

Ritmische massage


Ritmische massage is een zachte massage die diep doorwerkt in het lichaam. Door specifieke handgrepen wordt het lichaam uitgenodigd om disbalans te herstellen. Disbalans in bijvoorbeeld een te hoge of te lage spierspanning, pijn, kou aan het lichaam, een gebrek aan vitaliteit, te veel in je hoofd zitten en je niet goed verbonden voelen met je lichaam. In een behandeling wordt een groter gebied dan het aangedane lichaamsdeel gemasseerd. Na iedere massagebehandeling wordt nagerust.

Bewegingstherapie

 

Bij de bewegingstherapie wordt gekeken hoe iemand beweegt. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van het bewegen staat voorop. In het bewegen wordt zichtbaar hoe iemand zijn lichaam bewoont, hoe hij in zijn vel zit. De therapie richt zich op de verbinding met de eigen lichamelijkheid en op het ervaren van de oriëntatie van jezelf in de ruimte. Zo ontwikkel je een groter lichaamsbewustzijn; van daaruit kun je jezelf ervaren als gegrond en van daaruit opgericht.