Skip to main content

Onze vereniging

Onze missie en visie


Onze missie hebben met een grote groep leden aan het begin van 2023 opnieuw geformuleerd. Onze visie vloeit voort uit de behoefte onze vereniging met vereende krachten te dragen. Dit wordt zichtbaar in de samenwerking van bestuur en leden waardoor alle taken worden vervuld.

Onze missie


Onze missie is om de kennis en de behandelmethoden van fysiotherapie, gebaseerd op het antroposofische mensbeeld, als paramedische vorm van integratieve geneeskunde, te bestendigen en verder te ontwikkelen en om de kwaliteit ervan te waarborgen.

Onze visie


De NVAF is zichtbaar. Vanuit verbinding dragen wij de vereniging door, waardoor we onze positie versterken en onze uniciteit laten voortbestaan.